Szpitalny Oddział Ratunkowy Zespoły Wyjazdowe

1 grudnia 2010

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Zespołami Wyjazdowymi: tel. (22) 508 15 10
Dyspozytor Zespołów Wyjazdowych: tel. (22) 508 15 00

Kierownik Oddziału: lekarz Igor Pańkowski - specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

tel. (22) 508 18 00; fax (22) 845 21 79
e-mail: sor@cskmswia.pl
Pielęgniarz oddziałowy: Paweł Juzal - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

Lokalizacja SOR: parter, blok A

Godziny funkcjonowania: całodobowo

Szpitalny Oddział Ratunkowy Zespoły Wyjazdowe udziela świadczeń zdrowotnych chorym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, oferując najwyższej jakości świadczenia medyczne z zakresu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego. W celu zapewnienia właściwej opieki i niezwłocznego dostępu najciężej chorych do pomocy specjalistycznej, w oddziale stosowane są standardy triage’u  medycznego według systemu START. Zespół oddziału stanowią lekarze systemu ratownictwa medycznego – specjaliści medycyny ratunkowej i innych specjalności podstawowych oraz pielęgniarki ratunkowe i ratownicy medyczni. Opieka nad chorymi prowadzona jest w obszarze segregacyjnym, konsultacyjnym, obserwacyjnym – w którym do dyspozycji chorych są 2 stanowiska resuscytacyjne, 2 stanowiska intensywnej terapii, 2 sale zabiegowe, sala obserwacyjna.

Procedury medyczne wykonywane w oddziale ratunkowym są zgodne z aktualnymi wytycznymi polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Dysponujemy najnowszym sprzętem i możliwościami diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, dostępnej w trybie całodobowym dla chorych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zespoły Wyjazdowe – specjalistyczne i podstawowe – realizują działania ratownicze na terenie kraju i Europy. Świadczą usługi transportu medycznego dla chorych hospitalizowanych w placówkach medycznych; prowadzą zabezpieczenie medyczne  imprez masowych (koncerty, zawody sportowe, pikniki integracyjne). Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zespoły Wyjazdowe jest podmiotem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i współpracuje z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wykonywane są wszystkie procedury związane ze stanami nagłego zagrożenia zdrowotnego w urazach, zatruciach, chorobach wewnętrznych, kardiologii, neurologii, endokrynologii, diabetologii, gastroenterologii oraz innych stanach nagłych. W ramach funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dostępne są następujące dodatkowe usługi komercyjne:

  • transport medyczny chorych po zakończeniu leczenia i na planowane badania i konsultacje
  • zabezpieczenie medyczne imprez masowych i wydarzeń
  • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i stosowania automatycznych zewnętrznych defibrylatorów (AED)
  • konsultacje specjalistów chorób wewnętrznych, chirurgii,
  • zabiegi i procedury medyczne: nacinanie ropni, szycie ran, zdejmowanie szwów, zmiana opatrunków, leczenie złamań, zdejmowanie i zmiana gipsu,