Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca 2019

Krew to dar serca - lek, którego źródłem jest człowiek. 

Zapotrzebowanie na krew wzrasta z roku na rok, a każdego dnia krwi potrzebują tysiące Polaków.

Oddając krew, pomagasz lekarzom w walce o życie i zdrowie pacjentów. 

Oddając krew, ratujesz życie. 

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy chcemy podziękować wszystkim, którzy z własnej woli, oddając krew, ratują życie. 

W naszym Szpitalu również funkcjonuje Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa CSK MSWIA