Światowy Dzień Chorego

11 lutego 2019

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” – pod takim hasłem obchodzony jest 27. Światowy Dzień Chorego. Papież Franciszek w orędziu na ten Dzień wzywa słowami Ewangelisty Mateusza do promowania kultury bezinteresowności i daru. To okazja do zwrócenia uwagi na wartość bezinteresownej pomocy chorym i cierpiącym. 

W tym roku centralne obchody Światowego Dnia Chorego odbywają się w Kalkucie w Indiach, mieście św. Matki Teresy, założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości, natomiast w kościołach lokalnych są celebrowane Msze św. w intencji chorych, ich rodzin i służby zdrowia oraz organizowane spotkania z chorymi i ich opiekunami. 

Także w naszym Szpitalu, w Kaplicy szpitalnej, tradycyjnie już odbyła się z tej okazji Msza św. koncelebrowana przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, abp. Salvatore Pennacchio. W uroczystym nabożeństwie wzięli udział pracownicy oraz Dyrekcja Szpitala, a także chorzy, którym udzielono sakramentu namaszczenia i ich opiekunowie.