Stacja Dializ

13 marca 2019

Hemodializa, hemodiafiltracja, plazmafereza oraz dializa plazmaferezy – to podstawowe procedury medyczne wykonywane w Stacji Dializ Kliniki Nefrologii, Chorób Wewnętrznych i Transplantologii naszego Szpitala w ramach leczenia nerkozastępczego. 

DIALIZA

Co to jest dializa? Dializa stanowi próbę zastąpienia czynności nerek. Polega na usunięciu toksyn i nadmiaru płynów z krwi dzięki procesom dyfuzji i ultrafiltracji. Toksyny i nadmiar płynów przechodzą poprzez błonę półprzepuszczalną do płynu dializacyjnego, następnie wraz z tym płynem usuwane są z organizmu. W dializie otrzewnowej rolę błony półprzepuszczalnej spełnia błona otrzewnowa. W hemodializie jest to błona dializatora.

STACJA DIALIZ CSK MSWiA

W Stacji Dializ CSK MSWiA dziennie przeprowadza się blisko 55 zabiegów, w salach podzielonych ze względu na wirusy pacjenta:

 • Sala dializ Hbs (-), HCV (-)
 • Sala dializ Hbs (+), HCV (+)
 • Sala dializ HBSA g+
 • Sala dializacyjna ostra 
 • Sala dializ otrzewnowych

 

Obecnie obsługujemy ok. 90 pacjentów. 

Naszą mocną stroną są:

 • zapewniony transport do Stacji Dializ przed hemodializą i transport po hemodializie;
 • wysoko wykwalifikowany personel;
 • przestronne sale z dobrą widocznością stanowisk;
 • nadzór pielęgniarski w trakcie zabiegów;
 • szatnie dla pacjentów z podziałem dla kobiet i mężczyzn, wyposażone w pełen węzeł sanitarny;
 • sale podzielone ze względu na wirusy pacjenta;
 • wyposażenie w aparaturę - sprawny i bezpieczny sprzęt;
 • zaplecze szpitalne;
 • zapewnienie realizacji badań diagnostycznych;
 • utrzymanie gotowości do pozaplanowych zabiegów
 • współpraca z Ośrodkami Transplantologii i przygotowanie pacjentów do przeszczepu nerek oraz –

jak dodaje mgr Małgorzata Renefort, pielęgniarka oddziałowa – bardzo duże zdyscyplinowanie.– Schemat naszej pracy jest bardzo uporządkowany. Pacjenci podłączani są do aparatury o konkretnych porach, zawsze tych samych. Każdy pacjent ma wyznaczone stanowisko dializacyjne. Jest to bardzo ważne dla sprawnej pracy zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, ale daje też poczucie bezpieczeństwa naszym pacjentom. Kładziemy bardzo duży nacisk na opiekę nad pacjentem od momentu przybycia do placówki, aż do chwili jej opuszczenia.

ZGŁOSZENIA

Z usług Stacji Dializ CSK MSWiA mogą skorzystać pacjenci z aktualnym skierowaniem z Poradni Nefrologicznej po kwalifikacji lekarskiej w Stacji Dializ. Planowe zabiegi wykonywane są od poniedziałku do soboty na trzy zmiany, od 7:00 do 22:30.