Projekt Unijny nr POIS.09.02.00-00.0168/19 - podsumowanie

1 lipca 2020

Dziś w CSK MSWiA odbyło się spotkanie podsumowujące Projekt Unijny nr POIS.09.02.00-00.0168/19 pn. „Najwyższa jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii”.

Jest to kolejne zadanie realizowane przez Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

Łączny koszt projektu wynosi 1 999 914,26PLN co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

Całkowity koszt realizacji projektu to 1.999.914,26 PLN.

- Dofinansowanie tytułem dotacji celowej - 399.982,86 PLN
- Dofinansowanie tytułem płatności - 1.599.931,42 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Zakupione zostały:

- ssaki operacyjne;

- aparat do diatermii bipolarnej;

- mikroskop operacyjny neurochirurgiczny;

- oświetlenie sufitowe na salę operacyjną;

- aparat do znieczulenia dla Neurochirurgii;

- szpatułki automatyczne mózgowe;

- retraktor do kręgosłupa;

- laptop;

- wózek opatrunkowy i stolik na leki;

- kraniotom do otwierania czaszki;

- łóżka intensywnego nadzoru;

Realizacja tego zadania wpływa pozytywnie na poszerzenie zakresu usług medycznych świadczonych przez Klinikę Neurochirurgii CSK MSWiA. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia projektu.

 

Galeria zdjęć: