Program profilaktyki chorób układu krążenia

30 marca 2017

Do udziału w Programie zapraszamy osoby: 

 • mające w bieżącym roku kalendarzowym: 30, 33, 36, 39, 42, 45-55 lat
 • które w okresie 3 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu
 • nie mające rozpoznanych chorób układu krążenia
 • są zapisane do lekarza pierwszego kontaktu  w Przychodni  Medycyny Rodzinnej
  przy ul. Wołoskiej 137.

Program obejmuje:

 1. wywiad, badania fizykalne – pomiary: obwodu ramienia, obwodu pasa,
   pomiar wagi ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego, tętna oraz obliczanie BMI,
 2. badania biochemiczne: glukoza, triglicerydy, cholesterol całkowity, oraz frakcje
   HDL i LDL
 3. określenie czynnika ryzyka chorób układu krążenia

Miejsce realizacji:
Przychodnia Medycyny Rodzinnej CSK MSW w Warszawie ul. Wołoska 137
Lokalizacja: Budynek C parter

Wymagany dowód osobisty.

Na podstawie programów badawczych ocenia się, że choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie.
Do rozwoju chorób układu krążenia przyczynia się nasz niewłaściwy styl życia, tj.:

 •  palenie tytoniu
 •  niska aktywność ruchowa
 •  nadwaga i otyłość
 •  stres.

Zaprzestanie palenia tytoniu po 1 roku (czas liczony od wypalenia ostatniego papierosa) powoduje spadek ryzyka zawału mięśnia sercowego o 50%, a po 10 latach ryzyko zawału mięśnia sercowego jest takie samo jak u osoby nigdy nie palącej.
Zwiększenie aktywności fizycznej (zgodnie z zaleceniem lekarza) zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi, pomaga przywrócić i utrzymać prawidłowy ciężar ciała, rozładować napięcie emocjonalne (stres), poprawić samopoczucie.

Program realizowany jest  na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia