Pracownie

9 marca 2017

Pracownia  Diagnostyki Laboratoryjnej (Pracownia Anaityki Medycznej) : tel. (23) 673 11 27

 • Bożena  Królikowska – starszy asystent - koordynator
 • Małgorzata Pątkowska – analityk, młodszy asystent
 • Katarzyna Ciska – diagnosta laboratoryjny

Punkt Pobrań: gabinet nr 21 (I piętro) w godz. 7:00 – 9:00

Pracownia Diagnostyki Obrazowej:  tel. (23) 673 11 06

 • lek. med. Anna Bocianiak  – specjalista radiolog
 • lek. med. Alicja Niksińska – specjalista radiolog
 • lek. med. Jacek Jaskółowski – specjalista ortopeda
 • tech. med. Zofia Gąsiorowska
 • tech. med. Mariola Ładzińska
 • tech. med. Anna Dobracka
 • tech. med. Aleksandra Kamińska

Pracownia Elektrodiagnostyki i Spirometrii: tel. (23) 673 11 37

 • tech. med. Elżbieta Haponiuk
 • tech. med. Iwona Futera
 • mgr Ewelina Laskowska
 • mgr Beata Bayer Mączyńska – ortoptysta