Pracownia Holterowska

10 marca 2017

lokalizacja: budynek główny, I piętro, gabinet 49

zapisy: osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 22 508 11 06 od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 14.00

Personel lekarski:

  • Lek. Elwira Stasiakowska-Badura
  • Lek. Ewa Pierzchała
  • Lek Monika Małysz-Chojnacka
  • Lek. Wojciech Stadnicki
  • Lek. Beata Radomska

Zapisy na badania Holtera EKG i całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM): lokalizacja łącznik – I piętro, pokój nr 49, rejestracja:  tel. 22 508 11 06,  poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 14.00

W ramach działalności Pracowni wykonujemy badania EKG metodą Holtera (24-godzinne, 2-dniowe, 3-dniowe oraz 7-dniowe) 3-odprowadzeniowe oraz 12-odprowadzeniowe, a także badania całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM). Dysponujemy również rejestratorami zdarzeń (event recorders). Prowadzone są badania w ramach diagnostyki omdleń, kołatań serca, oceny skuteczności leczenia antyarytmicznego oraz poprawności pracy wszystkich rodzajów stymulatorów serca.

Pracownia wykonuje badania dla pacjentów hospitalizowanych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie oraz chorych kierowanych z Poradni Kardiologicznych w ramach podpisanego kontraktu  z NFZ.

Pracownia świadczy również usługi komercyjne.

Badania Holtera EKG analizowane są na aparacie Pathfinder firmy Reynolds (monitorowanie zaburzeń rytmu serca, funkcji stymulatora, odcinka ST, w tym 12-odprowadzeniowe badania EKG metodą Holtera).