Planowe hospitalizacje

9 marca 2017

Lokalizacja: pawilon główny, I piętro, gabinet 209A (Łącznik Ł2)

Zapisy: do Punktu Konsultacyjnego nie ma zapisów, o liczbie i kolejności przyjętych pacjentów decyduje lekarz, wizyty odbywają się poniedziałek – piątek w godz. 9.00-10.00. Przyjmowanych jest 6 osób dziennie.

Informacja telefoniczna: 22 508 1670, 22 508 1671

kwalifikacja do planowych hospitalizacji w Klinice odbywa się w Punkcie Konsultacyjnym na podstawie ważnego skierowania do szpitala. Do Punktu Konsultacyjnego należy się zgłaszać osobiście wraz z pełną dostępną dokumentacją medyczną.