Pilnie zatrudnimy salowe/salowych/sanitariuszy w Klinikach/Oddziałach

19 marca 2020

Główne zadania:

  • utrzymanie czystości i higieny na terenie przydzielonego obszaru,
  • pełnienie funkcji pomocniczych przy obsłudze pacjentów i opiece nad nimi,
  • uczestnictwo w transporcie wewnątrzszpitalnym.

Wymagania:

  • wykształcenie min. podstawowe,
  • aktualne badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • stan zdrowia pozwalający na pracę w systemie 12 godz. oraz w godzinach nocnych,
  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Zatrudnienie na podstawie:

  • umowy o pracę  z wynagrodzeniem zasadniczym od 2922,- zł. + dodatki za wysługę lat, + dodatek za noce i święta, dodatek SOR,
  • umowy zlecenia – stawka za godzinę do negocjacji.

Praca w systemie zmianowym.

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail: zofia.felczak@cskmswia.pl

z adnotacją w tytule salowa.

Odpowiadamy tylko wybranym kandydatom.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli:

„Informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.