Organizacja pracy Szpitala od 13.03. 2020 r. do odwołania

13 marca 2020

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 13.03.2020, w nawiązaniu do decyzji Wojewody Mazowieckiego, w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie obowiązują następujące regulacje:

 

- wszelkie przyjęcia planowe do Klinik i Oddziałów zostają wstrzymane;

- wstrzymane jest działanie poradni specjalistycznych (w tym rehabilitacji i fizjoterapii);

- zawieszona zostaje działalność Szkoły Rodzenia

- zwieszone (do odwołania) zostaje wydawanie zamówionej dokumentacji medycznej na miejscu w Szpitalu oraz udostępnianie dokumentacji do wglądu dla osób z zewnątrz.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej przyjmowane są i realizowane bez zmian. Dokumentacja udostępniana jest poprzez środki komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

CSK MSWiA w Warszawie realizuje na bieżąco udostępnianie dokumentacji w sytuacji, gdy zwłoka w jej wydaniu mogłaby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów.

Informacje na temat dokumentacji można uzyskać pod numerami:

Archiwum 22 508 18 68

Dział Obsługi Pacjenta 22 508 10 58

 

Prosimy naszych Pacjentów o cierpliwość i wyrozumiałość.

Niniejsza organizacja pracy Szpitala obowiązuje do odwołania.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej