Klinika Chorób Dziecięcych i Noworodkowych

10 marca 2017

W naszym oddziale, który istnieje od 1951 r., mamy możliwość całodobowej, szybkiej  i wszechstronnej diagnostyki oraz leczenia większości chorób wieku rozwojowego według uznanych standardów, w przyjaznej dziecku atmosferze. Zapewniamy całodobowy pobyt dziecka z rodzicem, co ma bardzo korzystny wpływ na przebieg procesu leczenia. Dysponujemy salami 1,2 i 4 osobowymi. Istnieje także możliwość skorzystania z kuchni oddziałowej. Świadczymy usługi medyczne finansowane  przez NFZ. Do oddziału przyjmowane są dzieci od pierwszych dni życia do 18 roku życia ze skierowaniem ze wskazań nagłych jak i  w trybie planowym w celu diagnostyki i leczenia  m.in. przedłużającej się żółtaczki u noworodka, wad układu moczowego, nawracających infekcji dróg oddechowych, podejrzenia wady serca, niedoboru masy ciała, bólów brzucha, nadciśnienia tętniczego i innych problemów zdrowotnych, które mogą wystąpić w wieku dziecięcym. Mamy możliwość  wykonania szerokiej diagnostyki laboratoryjnej oraz badań obrazowych takich jak: RTG, USG, cystografia mikcyjna, scyntygrafia nerek, Echo serca, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa a także Holter EKG, Holter ciśnieniowy, spirometria, endoskopia przewodu pokarmowego. Zespół lekarzy i pielęgniarek naszego oddziału otacza troskliwą opieką małych pacjentów oraz zawsze służy pomocą i poradą ich rodzicom. Staramy się na bieżąco  informować opiekunów o stanie zdrowia ich podopiecznych, wynikach badań i postępach leczenia. Dzieci przebywające w naszym oddziale, w przypadku wskazań, są konsultowane przez kardiologa, neurologa, laryngologa, okulistę, dermatologa, psychologa, dietetyka. Wypisując naszego małego pacjenta informujemy jego opiekunów o ewentualnej  kontynuacji leczenia, wizycie kontrolnej, żywieniu i trybie życia.

Zespół lekarski stale podnosi swoje kwalifikacje aktywnie uczestnicząc w konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą, współpracuje z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym. Działalność naukowa pracowników oddziału  owocuje licznymi publikacjami w czasopismach medycznych

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia i prowadzi szkolenia w zakresie stażu podyplomowego oraz stażu do specjalizacji z pediatrii.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych został zmodernizowany i doposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Od 1 sierpnia 2018 roku Oddział został przekształcony w Klinike Chorób Dziecięcych i Noworodkowych