Nagroda dla Dyrektora Marcina Maruszewskiego

7 lutego 2019

W podziękowaniu za zaangażowanie w popularyzację elektronicznych zwolnień lekarskich, współpracę przy projektowaniu rozwiązań dla lekarzy i pracodawców oraz za wsparcie Zakładu w komunikacji o projekcie – tak prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzasadniła przyznanie Dyrektorowi Marcinowi Maruszewskiemu nagrody od Zakładu. 

Uroczystość przekazania wyróżnienia odbyła się w siedzibe ZUS i była częścią konferencji pn. "Elektronizacja zwolnień lekarskich jako element strategii budowy e-państwa". 

***

Szpital CSK MSWiA był jednym z pierwszych, w którym zaczął obowiązywać system e-zwolnień i wystawia najwięcej e-zwolnień w kraju.