Monitorowanie i leczenie bólu w CSK MSWIA

9 stycznia 2020

Rozpoczęcie leczenia, bądź oczekiwanie na operację w szpitalu może wiązać się ze strachem przed bólem.

Ból towarzyszy wielu chorobom i w pewnych sytuacjach może ulegać zaostrzeniu. Jednak istnieją skuteczne sposoby leczenia bólu. W celu dobrania najlepszej dla pacjenta terapii przeciwbólowej, niezbędna jest pełna współpraca z pacjentem.

Podczas pobytu w szpitalu pacjent zostanie poproszony o ocenę nasilenia bólu, z wykorzystaniem skali numerycznej od zera do dziesięciu, gdzie „0” oznacza brak bólu, a „10” najsilniejszy ból jaki można sobie wyobrazić. Dzięki tym informacjom pielęgniarki i lekarz będą mogli ocenić skuteczność leczenia przeciwbólowego i – jeśli jest niesatysfakcjonujące – zmienić je i dostosować.

Nie zawsze od razu udaje się dobrać skuteczne leczenie przeciwbólowe. Czasem trzeba zastosować więcej niż jeden lek lub zmienić lek na inny. Jednakże każdorazowo lekarz lub pielęgniarka proszą o dokładne opisywanie bólu: jego natężenia, miejsca odczuwania, a także momentu występowania.

Bardzo ważne, aby rozpocząć leczenie bólu zanim będzie on bardzo silny, nie do wytrzymania. Szczególnie, że leczenie bólu może wspomóc powrót pacjenta do zdrowia.

Prosimy, aby pacjenci szpitala CSK MSWIA, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bólu lub zastosowanego leczenia, kontaktowali się z pielęgniarką lub lekarzem prowadzącym.

Prezentacja do pobrania.

*Materiał opracowany na podstawie informacji zawartych na stronie www.szpitalbezbolu.pl