Mikrochirurgiczna rekonstrukcja nerwów

25 lutego 2019

Uszkodzenie nerwów obwodowych w zakresie kończyny górnej jest przyczyną upośledzenia jej funkcji, często uniemożliwiającym wykonywanie zawodu. Najczęstszą przyczyną są urazy i dotyczą one głównie ręki i przedramienia.

Mikrochirurgiczna rekonstrukcja nerwów z użyciem odpowiednich narzędzi chirurgicznych, szwów, mikroskopu lub lupy umożliwia odtworzenie ciągłości nerwu poprzez jego zszycie lub przeszczep, jeżeli ubytek przekracza 2 cm.

Poprawa funkcji kończyny bez procedury chirurgicznej nie jest możliwa.

W Oddziale Chirurgii Onkologicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej możliwa jest konsultacja przed zrealizowaniem zabiegu. Zapraszamy do kontaktu.