Konferencja Neurotrip

30 kwietnia 2019

W dniach 23-24 marca br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym naszego Szpitala odbyła się piąta edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej NEUROTRIP, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe działające przy Klinice Neurochirurgii CSK MSWiA i Koło Anatomiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

W spotkaniu wzięło udział około 160 studentów z ośrodków akademickich w całej Polsce: z Warszawy, Łodzi, Gdańska, Katowic, Krakowa, Bydgoszczy i innych. Trzydziestu uczestników zaprezentowało wyniki przeprowadzonych projektów naukowych. Wykłady eksperckie oraz prezentacje studenckich prac poglądowych i oryginalnych poświęcone były tematowi tegorocznej edycji – neuroonkologii.

Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielili się zaproszeni goście, a wśród nich m.in. zespół Kliniki Neurochirurgii z kierownikiem dr n. med. Bogusławem Kostkiewiczem oraz koordynatorem Pracowni Neuroradiologii Interwencyjnej dr n. med. Michałem Zawadzkim; prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Pracowni Neurobiologii Molekularnej Instytutu im. M. Nenckiego PAN; prof. Bogdan Ciszek z Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM oraz dr n. med. Jacek Kunicki z Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego COI w Warszawie.

Na podstawie materiału Kliniki Neurochirurgii Koło Neurochirurgiczne przygotowało 7 prac oryginalnych, natomiast neurochirurdzy z naszego szpitala – dr Kacper Kostyra oraz dr Błażej Nowak – wygłosili prezentacje dotyczące postępowania z oponiakami wewnątrzczaszkowymi i guzami kąta mostowo-móżdżkowego. Ponadto opiekun koła naukowego dr Kacper Kostyra z organizatorem konferencji Radosławem Rzeplińskim przygotowali i poprowadzili warsztaty, podczas których uczestnicy nauczyli się  interpretacji badań obrazowych mózgu.

Bardzo cieszy nas wzrastające zainteresowanie konferencji NEUROTRIP, która będąc znakomitą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń, wpisała się na stałe w kalendarz spotkań młodych neurochirurgów.

 

Galeria zdjęć: