Kolejna edycja Międzynarodowych Warsztatów Małoinwazyjnej i Torakoskopowej Chirurgii Zastawek Serca

30 października 2018

W dniu 25 października 2018 roku w Klinice Kardiochirurgii CSK MSWiA po raz kolejny odbyły się międzynarodowe warsztaty dotyczące Całkowicie Torakoskopowej Naprawy Zastawki Mitralnej z użyciem obrazowania 3D. Spotkanie, w którym uczestniczyli lekarze z Izraela i Łotwy, otworzył Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA dr n.med. Marcin Maruszewski, a następnie  część praktyczną i teoretyczną poprowadził Kierownik Kliniki Kardiochirurgii prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski. 

Zaproszeni goście mieli możliwość obserwowania całkowicie torakoskopowej operacji naprawy zastawki mitralnej z użyciem sztucznych nici ścięgnistych PTFE i pierścienia mitralnego z dostępu wokół brodawki sutkowej wykonanej przez Profesora Piotra Suwalskiego. Zaletą tego typu operacji „przez dziurkę od klucza” jest skuteczna naprawa złożonej wady zastawki mitralnej bez widocznych blizn na skórze oraz szybka rehabilitacja pooperacyjna. Ta innowacyjna metoda leczenia wad zastawkowych serca jest rutynowo stosowana w naszym szpitalu. 

Druga cześć kursu odbyła się w części konferencyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA i obejmowała cykl wykładów dotyczących praktycznych aspektów operacji małoinwazyjnych oraz wyników leczenia i prowadzonych badań w naszej Klinice Kardiochirurgii. Z prowadzonych obserwacji wynika, że operacje małoinwazyjne z zastosowaniem torakoskopii trójwymiarowej pozwalają skrócić czas zabiegu przy wysokiej jakości naprawy wady zastawki.  Warsztaty zakończyły się owocną dyskusją i nawiązaniem dalszej współpracy z zagranicznymi uczestnikami kursu. 

 

Galeria zdjęć: