Inwestycje w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

4 kwietnia 2019

W dniu 4 kwietnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie po remoncie Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. W wydarzeniu wziął udział m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. 

Nowe łóżka, materace, szafki i wyposażenie sal. Ponadto – trzy nowe pojedyncze sale porodowe (każda z osobną łazienką z prysznicem), jedna sala do cesarskiego cięcia i pomieszczenie do monitorowania tętna płodu w trakcie porodu. To tylko niektóre z udogodnień po remoncie Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. Projekt był dofinansowany ze środków unijnych. 

Dzięki zrealizowanej inwestycji zwiększyła się liczba łóżek w Klinice (zamiast 16 – 18), ilość stanowisk z inkubatorami (zamiast 4 – 6) oraz zakupiono:

·     nowe aparaty do USG;

·     respiratory;

·     diatremię laparoskopową;

·     lampy do fototerapii dla noworodków;

·     laparoskop. 

 

Klinika będzie dysponować nowoczesną salą do monitorowania noworodków, z pełnym systemem nadzoru. Nad pracą Kliniki czuwa zespół 60 położnych i 25 lekarzy, łącznie z rezydentami. 

Koszt przebudowy Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej wyniósł 5,2 mln zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych – 3,44 mln zł, a wkład własny – 1,76 mln zł.

W ramach projektu kupiono również aparaturę i urządzenia do Kliniki i Pododdziału Fizjologii i Patologii Noworodków za kwotę 1,8 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 1,4 mln zł, a środki własne – 0,4 mln zł. 

W ramach projektu zakupiono również 7 kardiomonitorów i 1 respirator dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii z sumarycznym dofinansowaniem – 400 tys. zł. 

Projekt zakłada także przebudowę i wymianę wyposażenia Kliniki i bloku operacyjnego Ortopedii i Traumatologii.

Ze środków własnych zostanie wymieniony sprzęt w Zakładzie Usprawniania Leczniczego – 60 tys. zł.

Całość dofinansowania w projekcie wyniesie 15,6 mln zł.

Remont trwał od sierpnia 2018 r.

***

W wydarzeniu wzięli udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński; Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas; Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA Waldemar Wierzba; Główny Inspektor Sanitarny MSWiA Marek Posobkiewicz oraz: Dyrektor Szpitala Marcin Maruszewski;  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Przemysław Gliklich; Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Artur Zaczyński oraz Kierownik Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej prof. Artur Jakimiuk i Zastępca Kierownika Kliniki ds. Neonatologii lek. med. Joanna Żytyńska-Daniluk.

 

Galeria zdjęć: