Informacje podstawowe dla pacjentów

9 marca 2017

Informacje podstawowe dla pacjentów

Przyjęcie do Kliniki Kardiochirurgii

Pacjenci zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego są zobowiązani do przygotowania następujących dokumentów i wyników badań:

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

 •  Skierowanie na hospitalizację
 •  Dowód osobisty oraz legitymację ubezpieczeniową lub rencisty
 •  Komplet dokumentacji medycznej (wyniki badań oraz karty informacyjne z pobytów w szpitalach) oraz CD (koronarografia, tomografia komputerowa, itp.)
 •  Wynik badania grupy krwi
 •  Aktualne badanie HBS  (ważne 3 miesiące)
 •  Zaświadczenie o minimum 2-krotnym szczepieniu p/WZW

DOKUMENTY DODATKOWE

 •  Aktualne zdjęcie Rtg klatki piersiowej przednio-tylne (ważne 6 miesięcy)
 •  Aktualne wyniki wymazu z gardła i nosa w kierunku obecności szczepów bakterii MRSA i MRSE (ważne 3 miesiące). (W przypadku obecności szczepów MRSA należy przeleczyć się maścią  donosową z odpowiednim antybiotykiem i po przeleczeniu zrobić ponownie kontrolny wymaz.)
 •  Konsultacja stomatologiczna

ZALECENIA

Po konsultacji z lekarzem rodzinnym/kardiologiem w miarę możliwości należy odstawić:

 •  klopidogrel (Plavix, Areplex, Zyllt) lub jego odpowiedniki na 5-7 dni przed planowanym przyjęciem do Kliniki
 • acenocumarol i warfarynę (Sintrom, Syncumar, Warfin) należy odstawić 3 dni przed przyjęciem do Kliniki i zastąpić heparyną drobnocząsteczkową. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem.

Na kilka dni przed planowanym przyjęciem do Kliniki oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem kliniki (22-508-12-60).