Informacje dla lekarzy

9 marca 2017

Informacje dla lekarzy:

INFORMACJA  DLA LEKARZY KIERUJĄCYCH PACJENTÓW DO OPERACJI KARDIOCHIRURGICZNYCH  DO KLINIKI KARDIOCHIRURGII 

Kierując chorego celem kwalifikacji do operacji kardiochirurgicznej prosimy o  wypełnienie i dostarczenie:

 • Karty kwalifikacji pacjenta (pdf)
 • Wyniku koronarografii i badania echokardiograficznego (płyta CD)
 • Ksero kart informacyjnych z dotychczasowego leczenia szpitalnego

Chorzy zakwalifikowani do operacji w trybie planowym i zgłaszający się do przyjęcia celem operacji serca w Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii winni posiadać:

 1. aktualne skierowanie na hospitalizację
 2. aktualne badanie HBS (dokumentacja) - Badanie krwi w kierunku HbsAg jest ważne 3 miesiące
 3. po ujemnym wyniku badania HBs prosimy o wykonanie szczepienia przeciw WZW typu B – wirusowemu zapaleniu wątroby (dokumentacja), wg schematu
  • 0-1-6 miesięcy (ochronne miano przeciwciał występuje u ponad 96% szczepionych)
  • 0-1-2 miesiące i dawka uzupełniająca po 12 miesiącach
  • 1-7-21 dni i dawka uzupełniająca po 12 miesiącach (ochronne miano przeciwciał u 65% po tygodniu od dawki podstawowej, a po dawce uzupełniającej 98,6%
  • 0-1-2-6 miesięcy – schemat dla osób z upośledzonym układem immunologicznym lub poddawanych hemodializoterapii

W przypadku kiedy od ostatniej, trzeciej dawki ENGERIXU B minął czas dłuższy niż 3 lata, konieczne jest również badanie krwi na miano przeciwciał anty-HBs  4. odstawić, jeśli to możliwe, 7 dni przed zabiegiem:

 •  leki antyagregacyjne takie jak Aclotin, Ticlid, Clopidogrel
 • (preparaty kwasu acetylosalicylowego prosimy nie odstawiać)
 • inhibitory IIb/IIIa
 •  integrilina
 •  leki p/krzepliwe takie jak  Sintrom, Syncumar, Acenokumarol, Warfin – wymagają stosowania heparyn drobnocząsteczkowych

Zalecamy wykonanie:

 1. oznaczenie grupy krwi – oryginał wyniku badania grupy krwi
 2. posiew z nosa i gardła na nosicielstwo gronkowca złocistego metycylinoopornego MRSA (dokumentacja): konieczna likwidacja nosicielstwa MRSA w nosie, która jest możliwa przez zastosowanie       donosowego preparatu mupirocyny (Bactroban),Badanie w kierunku MRSA ważne jest przez 6 miesięcy pod warunkiem, iż chory w międzyczasie nie był hospitalizowany; w innym przypadku, w trosce o dobro chorego badanie należy powtórzyć
 3. aktualne badanie RTG klatki piersiowej, ważne 3 miesiące
 4. zalecenie na tydzień przed przyjęciem u chorych na cukrzycę oznaczyć HbA1C; koniecznie upewnić się, że nie ma hyperglikemii
 5. dodatkowe USG tętnic szyjnych u chorych z chorobami neurlogicznymi w wywiadzie, u chorych powyżej 65 r.ż. oraz u chorych na cukrzycę
 6. USG tętnic biodrowych u chorych z wywiadem chromania przestankowego, u chorych powyżej 65 r.ż. oraz u chorych na cukrzycę