Informacja dla pacjentów onkologicznych

16 marca 2020

Szanowni Państwo, od dn. 16.03.2020 r. do odwołania, Klinika Onkologii i Hematologii oraz Oddział Radioterapii i Onkologii (budynek N) pracują według poniższego schematu:

- przyjmowani będą jedynie pacjenci kontynuujący leczenie onkologiczne i hematologiczne w CSK MSWiA;
- nie będą przyjmowani pacjenci pierwszorazowi (w tym pacjenci z Kartą DILO), którzy powinni się zgłosić do innych ośrodków onkologicznych i hematologicznych - w rejonie Warszawy są to: Centrum Onkologii-Instytut, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Magodent Szpital Onkologiczny, Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie.