E-zwolnienia - konferencja prasowa

3 grudnia 2018

Od soboty 1 grudnia br. w Polsce obowiązuje obligatoryjny system e-zwolnień. Każdy lekarz ma obowiązek wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Projekt wpisuje się w strategię e-Zdrowie. W Polsce został wprowadzony już w 2016 roku, jednak od grudnia ma charakter powszechny. 

Nasz Szpital, jeden z największych w Polsce, jako pierwszy wszedł w system e-zwolnień i wystawia najwięcej e-zwolnień w kraju. Dlatego właśnie w naszej siedzibie została zorganizowana konferencja prasowa poświęcona wprowadzonym zmianom. Wzięli w niej udział Elżbieta Rafalska, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dr Marcin Maruszewski, Dyrektor CSK MSWiA. 

Mimo, że obligatoryjność systemu funkcjonuje dopiero od soboty, Minister Rafalska zapewniała: –  Nie ma zagrożenia, że pacjent nie otrzyma zwolnienia. Lekarz może mieć w trybie awaryjnym wydrukowane elektroniczne wzory zwolnienia lekarskiego i może ich mieć 150. Wypełnia taki wzór, a jego obowiązkiem jest w ciągu 3 dni zelektronizować go. Lekarz ma ułatwione zadanie, bo wystarczy, że poda PESEL, a reszta danych pojawi się domyślnie i bezbłędnie. Jak oceniła, dzięki wprowadzonym zmianom nastąpiło odbiurokratyzowanie systemu i odciążenie pacjentów, którzy nie muszą już dostarczać zwolnień pracodawcom. Wszystko odbywa się poprzez system. Prof. Uścińska, Prezes ZUS, dodała, że centrum obsługi telefonicznej ZUS jest oblegane, ale gotowe do pomocy wszystkim zaniepokojonym, zarówno pacjentom, jak i lekarzom. 

Dyrektor Marcin Maruszewski powiedział: – Od 2016 roku prowadziliśmy szkolenie naszych lekarzy w zakresie e-zwolnień. Aby móc sprawnie przygotować cały zespół medyczny, od 2018 roku korzystaliśmy także z pomocy konsultantów ZUS. W szpitalu tej wielkości ma to istotne znaczenie, dlatego, że aktywne deklaracje podstawowej opieki zdrowotnej w naszym szpitalu ma blisko 40 tys. pacjentów, a każdego dnia z pomocy naszych lekarzy rodzinnych korzysta 250 chorych. Do tego miesięcznie porady specjalistyczne udzielane są blisko 28 tys. pacjentów, a codziennie z naszego szpitala wypisywanych jest blisko 300 osób. Dlatego każde usprawnienie pracy lekarza – zwłaszcza w zakresie kwestii administracyjnych – jest dobrym rozwiązaniem.