Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie zatrudni w Poradni Służby Medycyny Pracy

30 lipca 2020

– lekarzy specjalistów w medycynie pracy,

Warunki zatrudnienia do negocjacji.

Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail: zofia.felczak@cskmswia.pl

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli:

„Informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Odpowiadamy tylko wybranym kandydatom.

 

Pliki do pobrania: