Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137 poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

13 lipca 2020

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie kompleksowe prowadzenie procedur wynikających z udzielania zamówień publicznych, w tym prowadzenie, dokumentowanie i archiwizowanie dokumentacji postępowań zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz regulaminami wewnętrznymi.

Od kandydatów oczekujemy:

•   co najmniej 3 letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu procedur związanych
z udzielaniem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,

•   wykształcenia co najmniej wyższego: prawnicze/administracyjne/ekonomiczne

•   dobrej znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych i wydanych do niej rozporządzeń, ustawy o finansach publicznych, przepisów Kodeksu cywilnego,

•   umiejętności planowania oraz dobrej organizacji czasu pracy.

Dodatkowym atutem kandydata będą:

  • minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w jednostkach systemu ochrony zdrowia,
  • studia podyplomowe/szkolenia związane z zamówieniami publicznymi.

Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo umowa o pracę na okres próbny),
  • stabilną pracę w prężnie działającym podmiocie leczniczym,
  • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • udział w atrakcyjnych projektach,
  • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV na adres e-mail: zofia.felczak@cskmswia.pl

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Zasobów Ludzkich pod numerem telefonu 22-508-10-22 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-9:00 ; 12:00-14:00

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie zastrzega sobie prawo kontaktu
z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli:

„Informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

 

Pliki do pobrania: