Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko Fizyka Medycznego / Inżyniera Klinicznego w Dziale Inżynierii Medycznej

13 września 2019

Od kandydatów oczekujemy:

 • tytułu magistra na kierunku lub specjalności: fizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna, biofizyka

lub

 • tytułu zawodowego inżyniera

Mile widziana praktyczna wiedza z zakresu zarządzania aparaturą medyczną w podmiotach leczniczych.

Zakres obowiązków:

 • opieka techniczna nad powierzoną aparaturą medyczną oraz ocena jej stanu technicznego,
 • przeprowadzanie okresowych pomiarów, regulacji, kalibracji i konserwacji układów elektronicznych i mechanicznych oraz naprawa, nadzór merytoryczny nad jakością usług serwisowych;
 • kontrola bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego zagrożonego stosowaną aparaturą elektryczną, radiologiczną i mechaniczną;
 • przeprowadzanie pomiarów dozymetrycznych związanych z jakością promieniowania jonizującego emitowanego przez aparaturę medyczną, statystyczne opracowywanie wyników tych pomiarów (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
 • współudział we wdrażaniu nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych z zastosowaniem nowo zakupionej aparatury medycznej, w przypadku konieczności wykorzystania wiedzy matematyczno - fizycznej oraz inżynierskiej;
 • współudział w szkoleniu personelu medycznego w zakresie obsługi aparatury medycznej i bezpieczeństwa pracy;
 • udział w prowadzeniu i planowaniu skomplikowanych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wymagających stosowania złożonych systemów aparaturowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • stabilną pracę w prężnie działającym podmiocie lecznictwa,
 • stałe atrakcyjne wynagrodzenie.

Istnieje możliwość zatrudnienia również w niepełnym wymiarze godzin.

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o przesłanie CV na adres e-mail: zofia.felczak@cskmswia.pl

 

 

Odpowiadamy tylko wybranym kandydatom.

 

Pliki do pobrania: