Centralny Szpital Kliniczny MSWiA otrzymał dofinansowanie

10 czerwca 2019

30 maja 2019 r. podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu nr POIS.09.02.00-00-0168/19, pn. „Najwyższa jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii” , złożonego przez Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi: 1 999 914,28 zł, w tym ze środków EFRR: 1 599 931,42 zł. Projekt obejmuje zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii, która realizuje świadczenia m.in. na rzecz pacjentów onkologicznych – z nowotworami głowy i szyi.

Zakupiony zostanie m.in. mikroskop operacyjny neurochirurgiczny, kraniotom, aparat do znieczulania, zestaw narzędzi neurochirurgicznych, retraktor.

Link: http://zdrowie.gov.pl/poiis/nabor-600-warszawski_szpital_mswia_dostal.html