Karta złota

6 grudnia 2010

Wykaz świadczeń medycznych przysługujących na ZŁOTĄ KARTĘ PACJENTA

I. BADANIA LABORATORYJNE

Wszystkie badania laboratoryjne - pełen zakres badań wykonywanych przez CSK MSWiA w Warszawie.

II. BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Wszystkie badania diagnostyczne - pełen zakres badań wykonywanych przez CSK MSWiA w Warszawie.

III. TRANSPORT

Śmigłowiec w wypadkach bardzo pilnych (płatny wg. cennika CSK MSWiA w Warszawie).

IV. HOSPITALIZACJA

Hospitalizacje nieodpłatnie w przypadku wypadku lub choroby, kompleksowa diagnostyka - do pięciu dni. Powyżej tego okresu rozliczanie pobytu następuje wg. aktualnego cennika zleceniodawcy z 20% rabatem.

V. REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA I NEUROLOGICZNA

W roku kalendarzowym, w ramach zniżki można korzystać tylko z jednego ośrodka wymienionego powyżej.

VI. KONSUTLACJE LEKARSKIE

  1. Konsultacja lekarza internisty
  2. Konsultacja lekarza specjalisty (bez stomatologii)

VII. RATOWNICTWO MEDYCZNE

Pogotowie ratunkowe, w obrębie Warszawy w promieniu 20 km od szpitala (poza - płatne dodatkowo wg. cennika CSK MSWiA w Warszawie), zapewniające pomoc doraźną w razie nagłych zachorowań lub wypadków i przewiezienie do szpitala.

Konsultacje internistyczne

obejmują: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recept, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno-diagnostyczne, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy realizowanej przez internistę.

Opieka specjalistyczna

obejmuje: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recept, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno-diagnostyczne, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy realizowanej przez: chirurga, ginekologa, okulistę, urologa, laryngologa, dermatologa, neurologa, alergologa, diabetologa, endokryologa, gastrologa, kardiologa, reumatologa, ortopedę.

  • CSK MSWiA w Warszawie nie będzie pokrywać kosztów usług medycznych, badań lub konsultacji nie zatwierdzonych lub nie wykonanych przez personel CSK MSWiA w Warszawie ani takich, które zdaniem CSK MSWiA w Warszawie nie są konieczne z medycznego punktu widzenia.
  • CSK MSWiA w Warszawie nie udziela opieki medycznej w ramach opieki abonamentowej w zakresie usług odwykowych i odtruwających oraz innych chorób i nieszczęśliwych wypadków wraz z ich następstwami powstałymi wskutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

VIII. WIZYTY DOMOWE

Wizyty domowe w obrębie Warszawy w promieniu 20km od szpitala (poza płatne dodatkowo wg cennika Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie)

Wszystkie świadczenia medyczne dostępne w ramach Złotej Karty są nielimitowane. Najważniejszym kryterium realizacji świadczeń medycznych jest stan zdrowia posiadacza karty.

Dodatkowo otrzymują państwo 20 % rabatu na wszystkie usługi w Szpitalu MSWiA przy ulicy Wołoskiej, które nie objęte są kartą.

W momencie wykupienia abonamentu klient otrzymuje spersonalizowaną plastikową kartę identyfikacyjną, którą okazuje personelowi rejestracji przed realizacją usługi medycznej.

Posiadacz karty zobowiązany jest każdorazowo do okazywania karty identyfikacyjnej wraz z dowodem tożsamości przy korzystaniu ze świadczeń medycznych.

Konsultacje internistyczne obejmują: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recept, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno – diagnostyczne, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, realizowana jest przez internistę

Opieka specjalistyczna obejmuje: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recept, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno – diagnostyczne, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, realizowana jest przez: chirurga, ginekologa, okulisty, urologa, laryngologa, dermatologa, neurologa, alergologa, diabetologa, endokrynologa, gastrologa, kardiologa, reumatologa, ortopedy.

  • CSK MSWiA w Warszawie nie będzie pokrywać kosztów usług medycznych, badań lub konsultacji nie zatwierdzonych lub nie wykonanych przez personel CSK MSWiA w Warszawie ani takich, które zdaniem CSK MSWiA w Warszawie nie są konieczne
    z medycznego punktu widzenia.
  • CSK MSWiA w Warszawie nie udziela opieki medycznej w ramach opieki abonamentowej w zakresie usług odwykowych i odtruwających oraz innych chorób i nieszczęśliwych wypadków wraz z ich następstwami powstałych w skutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.