Karta srebrna

6 grudnia 2010

Wykaz świadczeń medycznych przysługujących na SREBRNĄ KARTĘ PACJENTA

I. BADANIA LABORATORYJNE

 1. Morfologia krwi z rozmazem + płytki
 2. OB
 3. WR
 4. Glukoza
 5. Cholesterol z frakcjami (2 x w roku)
 6. Trójglicerydy (2 x w roku)
 7. Badania ogólne moczu (2 x w roku)
 8. Antygen Hbs (1 x w roku)
 9. Mocznik (2 x w roku)
 10. Kreatynina (2 x w roku)
 11. Kwas moczowy (2 x w roku)
 12. Elektrolity NA+, K+, Mg++, Ca++
 13. Bilirubina (2 x w roku)
 14. Transaminazy (GOT, GTP) (2 x w roku)
 15. Kwaśna fosfatazasterczowa (u mężczyzn po 50 roku życia) - 2 x w roku Wykonujemy badania PSA (swoisty antygen sterczowy) całkowity tPSA. Jest to to badanie nowszej generacji służące do diagnostyki chorób prostaty
 16. Fosfataza alkaliczna
 17. Pobranie krwi

II. BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 1. RTG klatki piersiowej PA
 2. EKG spoczynkowe
 3. USG jamy brzusznej
 4. Spirometria (1 x w roku)
 5. Próba wysiłkowa EKG (po 40 roku życia, we wcześniejszym wieku na zlecenie kardiologa) - 1 x w roku
 6. Mammografia (1 x w roku)
 7. USG sutka (1 x w roku)
 8. Cytologia (1 x w roku)

III. KONSUTLACJE LEKARSKIE

 1. Konsultacja lekarza internisty - 2 wizyty w miesiącu  bezpłatne, kolejne  z 15% rabatem
 2. Konsultacja lekarza specjalisty (bez stomatologii) - 1 wizyta w miesiącu bezpłatna, kolejnez 15% rabatem

IV. RATOWNICTWO MEDYCZNE

Pogotowie ratunkowe, w obrębie Warszawy w promieniu 20 km od szpitala (poza - płatne dodatkowo wg. cennika CSK MSWiA w Warszawie), zapewniające pomoc doraźną w razie nagłych zachorowań lub wypadków i przewiezienie do szpitala.

Dodatkowo otrzymują Państwo 15% rabatu na wszystkie usługi w szpitalu MSWiA w Warszawie, które nie są objęte kartą. W momencie wykupienia abonamentu klient otrzymuje spersonalizowaną plastikową kartę identyfikacyjną, którą okazuje personelowi rejestracji przed realizacją usługi medycznej. Posiadacz karty zobowiązany jest każdorazowo do okazywania karty identyfikacyjnej wraz z dowodem tożsamości przy korzystaniu ze świadczeń medycznych.

Konsultacje internistyczne

obejmują: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recept, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno-diagnostyczne, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy realizowanej przez internistę.

Opieka specjalistyczna

obejmuje: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recept, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno-diagnostyczne, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy realizowanej przez: chirurga, ginekologa, okulistę, urologa, laryngologa, dermatologa, neurologa, alergologa, diabetologa, endokryologa, gastrologa, kardiologa, reumatologa, ortopedę.

 • CSK MSWiA w Warszawie nie będzie pokrywać kosztów usług medycznych, badań lub konsultacji nie zatwierdzonych lub nie wykonanych przez personel CSK MSWiA w Warszawie ani takich, które zdaniem CSK MSWiA w Warszawie nie są konieczne z medycznego punktu widzenia.
 • CSK MSWiA w Warszawie nie udziela opieki medycznej w ramach opieki abonamentowej w zakresie usług odwykowych i odtruwających oraz innych chorób i nieszczęśliwych wypadków wraz z ich następstwami powstałymi wskutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.