Karta biała

6 grudnia 2010

Białe karty sprzedawane są wyłącznie dla klientów w ramach umów grupowych.

Wykaz świadczeń medycznych przysługujących na BIAŁĄ KARTĘ PACJENTA

I. BADANIA LABORATORYJNE

 1. Morfologia krwi z rozmazem + płytki (1 x w roku)
 2. OB (1 x w roku)
 3. Glukoza (1 x w roku)
 4. Cholesterol z frakcjami (1 x w roku)
 5. Trójglicerydy (1 x w roku)
 6. Badania ogólne moczu (1 x w roku)

II. BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 1. RTG klatki piersiowej PA (1 x w roku)
 2. EKG spoczynkowe (1 x w roku)
 3. Mammografia (1 x w roku)
 4. USG sutka (1 x w roku)
 5. Cytologia (1 x w roku)

III. KONSUTLACJE LEKARSKIE

 1. Konsultacja lekarza internisty - 1 wizyta w miesiącu
 2. Konsultacja lekarza specjalisty (bez stomatologii) - 1 wizyta na dwa miesiące

IV. RATOWNICTWO MEDYCZNE

Pogotowie ratunkowe, w obrębie Warszawy w promieniu 30 km od szpitala (poza - płatne dodatkowo wg. cennika CSK MSWiA w Warszawie), zapewniające pomoc doraźną w razie nagłych zachorowań lub wypadków i przewiezienie do szpitala.

Dodatkowo otrzymują Państwo 10% rabatu na wszystkie usługi w szpitalu MSWiA w Warszawie, które nie są objęte kartą. W momencie wykupienia abonamentu klient otrzymuje spersonalizowaną plastikową kartę identyfikacyjną, którą okazuje personelowi rejestracji przed realizacją usługi medycznej. Posiadacz karty zobowiązany jest każdorazowo do okazywania karty identyfikacyjnej wraz z dowodem tożsamości przy korzystaniu ze świadczeń medycznych.

Konsultacje internistyczne

obejmują: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recept, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno-diagnostyczne, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy realizowanej przez internistę.

Opieka specjalistyczna

obejmuje: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recept, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno-diagnostyczne, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy realizowanej przez: chirurga, ginekologa, okulistę, urologa, laryngologa, dermatologa, neurologa, alergologa, diabetologa, endokryologa, gastrologa, kardiologa, reumatologa, ortopedę.

 • CSK MSWiA w Warszawie nie będzie pokrywać kosztów usług medycznych, badań lub konsultacji nie zatwierdzonych lub nie wykonanych przez personel CSK MSWiA w Warszawie ani takich, które zdaniem CSK MSWiA w Warszawie nie są konieczne z medycznego punktu widzenia.
 • CSK MSWiA w Warszawie nie udziela opieki medycznej w ramach opieki abonamentowej w zakresie usług odwykowych i odtruwających oraz innych chorób i nieszczęśliwych wypadków wraz z ich następstwami powstałymi wskutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.