Centralny Szpital Kliniczny
MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Dział Marketingu i Zamówień Publicznych

Kierownik: mgr Marzena Rosłon

Sekretariat: (22) 508 18 21

fax: (22) 508 18 03, (22) 845 64 57
e-mail: marketing@cskmswia.pl

Czynny w godzinach: 8:00 – 15:35 

Lokalizacja:  Budynek administracyjno-garażowy, IV piętro, gabinet 4.38