Centralny Szpital Kliniczny
MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Nazwa Opis Data publikacji

Ogłaszamy konkurs - praktyki lekarskie

20.01.2017

Ogłaszamy konkurs - praktyki pielęgniarskie

20.01.2017

Ogłaszamy konkurs - na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą

20.01.2017

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniach CSK-SK-2375/48-49/16

20.01.2017

Zatrudnimy osoby do wykonywania badań ENG ( elektronystagmogram )

12.01.2017

Zatrudnimy lekarza chcącego specjalizować się w dziedzinie chirurgii onkologicznej

11.01.2017

Zatrudnimy lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej

11.01.2017

Zatrudnimy lekarza w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

29.12.2016

Zatrudnimy lekarza rehabilitacji medycznej

16.12.2016

Zatrudnimy salowe/salowych

16.12.2016

Zatrudnimy fizyka medycznego / inżyniera medycznego ( koordynatora ) w Dziale Inżynierii Medycznej

08.12.2016

Zatrudnimy technika elektroradiologii w Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej

14.11.2016

Posiadamy dwa wolne miejsca na realizację stażu kierunkowego w zakresie neurorehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej

27.10.2016

Posiadamy dwa wolne miejsca specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych w Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii.

22.09.2016

Zatrudnimy w Przychodni Medycyny Rodzinnej Lekarza Internistę lub Medycyny Rodzinnej

08.09.2016

Zatrudnimy pielęgniarki/pielęgniarzy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

10.08.2016

Zatrudnimy pielęgniarkę w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

02.08.2016

Zatrudnimy w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej neurologopedę

29.07.2016

Terapeuta zajęciowy - zatrudnimy

26.07.2016

Zatrudnimy lekarza okulistę do Poradni Okulistycznej

22.07.2016

Zatrudnimy fizyka ze specjalizacją fizyk medyczny

13.06.2016

Zatrudnimy lekarza specjalistę chirurga

31.05.2016

Zatrudnimy niepełnosprawnych salowych

17.05.2016