Centralny Szpital Kliniczny
MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

NIP i REGON

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

02-507 Warszawa ul. Wołoska 137, tel. 22 508 20 00

REGON: 006472651

NIP: 521-292-55-96

nr konta bankowego BGK S.A. O. Warszawa 65 1130 1017 0020 0777 8720 0001