Centralny Szpital Kliniczny
MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Dla mediów

Kontakt dla mediów:

mgr Jarosław Buczek

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

tel. 22 508 18 22

e - mail: jaroslaw.buczek@cskmswia.pl

mgr Weronika Chełmecka

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

tel. 22 508 18 20

weronika.chelmecka(at)cskmswia.pl

Komunikaty dla mediów