Centralny Szpital Kliniczny
MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Inwestycje współfinansowane

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie realizuje inwestycje współfinansowane z funduszy zewnętrznych, w tym także z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

 

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

  • Doposażenie w sprzęt medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w celu poprawy jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych współfinansowane przez Unię Europejską w ramach  link

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

  • Termomodernizacja budynków Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie - ocieplenie budynków B i Ł  link  
  • Termomodernizacja budynków Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie - ocieplenie budynków A, C, D i Ł2, link
  • Termomodernizacja budynków Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie - ocieplenie budynków E, F, I  link
  • Termomodernizacja budynków Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie - ocieplenie budynku G  link

ze środków POIiŚ:

  • Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w zakresie chirurgii małoinwazyjnej w Klinice Chirurgii Gastroenterologii i Transplantologii link
  • Modernizacja Oddziału Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii i Dermatologii Dziecięcej  link
  • Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w zakresie chirurgii małoinwazyjnej w Klinice Chirurgii Gastroenterologi i Transplantologii link

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013:

  • Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie link