Centralny Szpital Kliniczny
MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Data publikacji 28.09.2016

Umowa o współpracy

W dniu dzisiejszym (28 września 2016r.)podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Służbą Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii a Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Goście z Mołdawii zapoznali się z metodami leczenia i sprzętem medycznym w  wybranych Klinikach i Oddziałach CSK MSWiA w Warszawie.
Jak podkreslił to Pan Vitalie Moraru - Naczelny Dyrektor Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii jest to jedna z wielu wizyt jakie będą miały miejsce w Szpitalu CSK MSWiA w Warszawie.
W ramach wspólpracy realizowane będą także wymiany młodych lekarzy pomiędzy Szpitalami w Mołdawii i Szpitalem CSK MSWiA.