Centralny Szpital Kliniczny
MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Data publikacji 23.09.2016

Pierwsza w Europie operacja w Klinice Kardiochirurgii CSK MSWiA w Warszawie

21.09.2016 w Klinice Kardiochirurgii CSK MSWiA wykonano pierwszą w Europie operację jednoczasowego zamknięcia uszka lewego przedsionka i wszczepienia tętnicy piersiowej wewnętrznej do tętnicy wieńcowej (gałęzi przedniej zstępującej) z zastosowaniem technik całkowicie endoskopowych z użyciem sprzętu 3D.

Po raz pierwszy zastosowano nowoczesny sprzęt do zamknięcia  - endoskopowo - uszka lewego przedsionka,
 skonstruowany przez naukowców amerykańskich. Metoda ta może być stosowana u chorych po udarach
 i jako prewencja przeciw udarowa przy równoczesnej chorobie wieńcowej.
 

Bliższe informacje na temat możliwości leczenia tą metodą mogą Państwo uzyskać w Klinice Kardiochirurgii pod numerem telefonu 22 508 12 60.

 • zespół kardiochirurgów CSK MSWiA
  zespół kardiochirurgów CSK MSWiA
 • w trakcie operacji
  w trakcie operacji
 • w trakcie operacji zdj.2
  w trakcie operacji zdj.2
 • podgląd w trakcie operacji
  podgląd w trakcie operacji
 • lekarze przy pracy
  lekarze przy pracy