Centralny Szpital Kliniczny
MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

W ramach lecznictwa szpitalnego Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie zapewnia kompleksową opiekę wraz z pełną diagnostyką i leczeniem w jednej placówce, co wydatnie zwiększa komfort pacjenta i skraca czas pobytu. W klinikach i oddziałach dysponujemy łóżkami pobytu całodobowego oraz łóżkami pobytu dziennego. Jednorazowo w Szpitalu może być hospitalizowanych do 1000 pacjentów.